Warsztaty “Mały – wielki świat drobnoustrojów” w czasie ferii 13-17.01.2020

     W czasie ostatnich ferii tj. 13-17 stycznia 2020 r. dwie uczennice z klasy 2D, Celina Rogowska oraz Julia Połom zakwalifikowały się na warsztaty organizowane w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykłady pt. "Mały wielki świat drobnoustrojów" prowadzone były przez dr Wojciecha Śledzia oraz innych specjalistów w tej dziedzinie. Każdego dnia odbywały się ciekawe wykłady teoretyczno-praktyczne, dzięki czemu uczestnicy mogli zagłębiać wiedzę dotyczącą Biotechnologii i nabyć nowe umiejętności.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour