WYJAZD EDUKACYJNY DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 21.02.2020

 

Lekcja odbyła się na sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Pani Marszałek poprzez prezentację ukazała nam kompetencje Sejmiku oraz Zarządu Wojewódzkiego, jak ważną pełni rolę, jakie działania na rzecz rozwoju regionu podejmuje.

Dnia 21 lutego 2020 roku uczniowie klasy IIA wraz z panią Hanną Jędrzejczyk wzięli udział w Pomorskiej Lekcji Samorządności z członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego panią Agnieszką Kapałą-Sokalską. 

Lekcja odbyła się na sali im. Lecha Bądkowskiego w Marszałkowskim w Gdańsku. Pani Marszałek poprzez prezentację ukazała nam kompetencje Sejmiku oraz Zarządu Wojewódzkiego, jak ważną pełni rolę, jakie działania na rzecz rozwoju regionu podejmuje.
Ponieważ wykład miał miejsce na sali, gdzie na co dzień mają miejsce posiedzenia Sejmiku, została przeprowadzona symulacja głosowania. Następnym punktem wycieczki było obejrzenie fresku "Niebo polskie", który znajduje się w budynku dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej przy ulicy Augustyńskiego.
Na miejscu przewodnik przybliżył historię miejsca, w którym znajduje się dzieło jak i samego fresku. Razem z nim uczniowie odkrywali znaczenie symboli umieszczonych w fresku.
Ostatnim punktem było zwiedzanie wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności. Tematyką wystawy były lata 80 XX wieku, kiedy powstawała NSZZ "Solidarność".

Strefa ucznia

Strefa Rodzica

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour