Otrzymaliśmy komputery dla nauczycieli do pracy w zdalnym nauczaniu

     Dzięki działaniom Starosty Powiatu Starogardzkiego nasza szkoła otrzymała 4 komputery dla nauczycieli do pracy w zdalnym nauczaniu.

     W ramach projektu "Zdalna szkoła" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour