Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Komunikat 24.03.2020

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

     Na podstawie nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  podejmujemy konkretne działania dotyczące nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu monitorowania tych działań.

     Przekazuję Państwu ogólne zasady dotyczące „Zdalnego nauczania” i kontaktu z nauczycielami w II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd. Ogłoszeniami oraz wiadomościami w dzienniku elektronicznym będziemy na bieżąco informować całą społeczność szkolną o ewentualnych zmianach, modyfikacjach.

     Czas, w którym żyjemy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.  Nauka na odległość jest dziś koniecznością, stanowi dla nas wszystkich nowe wyzwanie i doświadczenie.

     Serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę, aktywność, stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad #siedzę w domu!

     INFORMACJE:

- Zadbanie o własne bezpieczeństwo i innych! Stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Od 25.03.2020 r. odbędą się zajęcia w ramach pracy zdalnej zgodnie z planem zajęć – w skróconej wersji dla młodzieży, szczegóły znajdziecie w dzienniku elektronicznym.

- Każdy nasz uczeń powinien codziennie zalogować się do dziennika elektronicznego, odczytać wiadomość od szkolnego administratora dziennika /tym samym będziemy w stanie każdego dnia zrobić statystykę, czy macie dostęp do dziennika - to tak jak sprawdzenie obecności/ i pobrać wiadomości od nauczycieli, z którymi w danym dniu ma zajęcia. Materiały zostaną przekazane przez nauczycieli nie później niż zajęcia wg planu lekcji. Uczeń przerabia materiał w dowolnym dla siebie czasie dbając o planowe wywiązanie się z zadań. W przypadku lekcji video, na czacie itp. zostaniecie o tym poinformowani przez nauczyciela z wyprzedzeniem. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają jakiekolwiek problemy ze „Zdalnym nauczaniem” proszeni są o pilny kontakt ze swoimi wychowawcami! Podchodzimy do Was bardzo indywidualnie.

- Formy pracy dobiera nauczyciel uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne swoich uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki prowadzonego przedmiotu. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.

- Kontakt z wychowawcami, wszystkimi nauczycielami uczącymi, ze szkolnym psychologiem i pedagogiem, z dyrekcją szkoły jest możliwy jak dotychczas przez wiadomości w dzienniku elektronicznym.

     POWODZENIA DLA WSZYSTKICH!
     BĄDŹCIE ZDROWI!

     Hanna Gałązka-Janas

     Dyrektor II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

 

Starogard Gd., 24.03.2020 r.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour