Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Informacja

     Osoby przychodzące do szkoły w celu złożenia

wniosku/ świadectwa/wyników egzaminu

proszone są o zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie odległości 1,5m.

                                                                              Dziękujemy

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour