Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Kasparus

 

      Kasparus  - wieś zwarta, o układzie wielodrożnicy, położona wśród Borów Tucholskich u zbiegu  niewielkich rzeczek Świętej Strugi i Brzezianki (dopływy Wdy). Położona w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek. Ze względu na starą, drewnianą zabudowę wsi planowano utworzenie w Kasparusie skansenu wsi kociewskiej.

      Wieś zyskuje charakter letniskowy. Miejscowe warunki krajobrazowe i klimatyczne (suche, ciepłe powietrze w okresie letnim) zdeterminowane borami sosnowymi sprzyjają wypoczynkowi. W Kasparusie w okresie międzywojennym biskup Chełmiński Stanisław Okoniewski leczył dolegliwości reumatyczne.

      Kościół drewniano-ceglany (tzw. pruski mur) z 1926-1927 r. Wewnątrz kościoła znajduje się tablica ku czci proboszcza Mariana Felcherowskiego zamordowanego  w 1930 r. przez Niemców. W sąsiedztwie kościoła plebania z poł. XIX w. o konstrukcji wieńcowej z czterospadowym dachem. Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajdują się groby poległych w walce partyzantów.

     Przy szkole znajduje się pomnik upamiętniający trwający w 1907 r. 28 dni strajk szkolny przeciwko nauczaniu w języku niemieckim. 25 rodziców dzieci skazano na rozprawie w Starogardzie Gdańskim na bardzo dotkliwe kary pieniężne i więzienie.

     Przy drodze z Kasparusa do Szlagi znajduje się pomnik upamiętniający Franciszka Rybińskiego członka PPR, funkcjonariusza UB i Franciszka Bukowskiego sołtysa Kasparusa którzy 31 VII 1946 r zginęli z rąk ludzi "Łupaszki" oraz grób zbiorowy mieszkańców Kasparusa zamordowanych przez Niemców. Powodem był miejscowy konflikt między polskimi i niemieckimi mieszkańcami wsi.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour