Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Grabowo

 

      Grabowo (Grabowo Bobowskie) jest to wieś należąca do najstarszych osad Pomorza Gdańskiego.    

     Według legend w roku 977 w Grabowie zatrzymał się św. Wojciech. Część kamienia, z którego przemawiał do mieszkańców wykorzystano później jako podstawę pod kapliczkę istniejącą do dnia dzisiejszego.

     W okolicach Grabowa znajdował się gród obronny z X-XI wieku, który określał granicę posiadłości między kluczem pelplińskim cystersów a Grabowem. Zwany był Szwedzkim Szańcem. Według archeologów właśnie tam stał gród Scossow (Skoszewo), jako inną lokalizację tego grodu podaje się się Paniną Górę w okolicach Skarszew. Gród ten był siedzibą książąt pomorskich. Obecnie w tym miejscu widoczne jest wyraźne wzniesienie i wały grodziska.

    Zabytkiem Grabowa jest Kościół pod wezwaniem Objawienia Pańskiego wybudowany został w latach 1770-1780. Do roku 1916 kościół w Grabowie należał do parafii Skórcz. Pierwszy proboszcz parafii ks. Bolesław Gordon na początku II Wojny Światowej został aresztowany, a następnie rozstrzelany przez Niemców.

      W końcu lutego 1945 roku w okolicach Grabowa miała miejsce bitwa pancerna, największa na Kociewiu. Ze strony niemieckiej w walkach użyto m.in. czołgów "Tygrys" dywizji "Herman Goering" i grup niszczycieli czołgów ubezpieczonych polami minowymi. Ze strony radzieckiej walczyły oddziały 2 Armii Uderzeniowej i 8 Korpusu Pancernego Gwardii generała lejtnanta A. Popowa oraz lotnictwo. W dniu 28 lutego Niemcy podpalili zabudowę wsi.

     W piwnicy zabudowań rodziny Mazurowskich, która stała się schronem na czas walk dla 27 mieszkańców wsi spaliły się 22 osoby, uratowano 5 dzieci które udało się wyciągnąć przez piwniczne okienko. Do dzisiaj pozostały fragmenty ścian piwnicy. Pomnik 22 osób spalonych przez Niemców, znajduje się przy kościele.

    4 marca po ciężkich walkach w których zginęło po stronie radzieckiej 75 żołnierzy, po niemieckiej około 200 i 35 mieszkańców wsi, Grabowo zostało wyzwolone.

    5 września 2009 roku został odsłonięty nowy pomnik ku czci ofiar ludobójstwa popełnionego przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945 na mieszkańcach Grabowa.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour