Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy

     Rezerwat Krzywe Koło w Pętli Wdy jest krajobrazowym rezerwatem przyrody w kompleksie leśnym Borów Tucholskich. Utworzony w 1960 roku, o powierzchni 10 ha niedaleko miejscowości Błędno, w miejscu silnego meandrowania rzeki Wdy.

     Z lekcji geografii wiemy, że meandry tworzą się wskutek erozji bocznej zazwyczaj na terenach nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek oraz słaby nurt. W miarę upływu czasu meandry przesuwają się ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę rzeki.

      Przewężenie pomiędzy dwoma zakolami (obecne wejście do rezerwatu) nazywa się szyją meandru. W miarę upływu czasu podcinanie zewnętrznego brzegu meandru powoduje często coraz silniejsze zwężanie szyi zakola, a w końcowej fazie doprowadza do przecięcia jej i wyprostowania przebiegu rzeki na tym odcinku (korona szyi rezerwatu Krzywe Koło została częściowo zabezpieczona przed procesami erozyjnymi). Po przerwaniu szyi meandru  rzeka skraca drogę przepływu i zwiększa spadek co powoduje pogłębienie koryta w tym miejscu, a dawny meander przekształca się w starorzecze przybierając postać łukowatego jeziora.

     Roślinność rezerwatu stanowi grąd wschodnioeuropejski,  żyzny i bogaty gatunkowo las liściasty z drzewostanem dębowo-grabowym, z domieszką innych gatunków drzew liściastych. Do niedawna to stanowisko grądu wschodnioeuropejskiego  było uważane za najdalej wysunięte na zachód. W rezerwacie występuje m. in. rzadka, objęta ochroną ścisłą w Polsce Lilia złotogłów (Lilium martagon L.) – gatunek byliny z rodziny liliowatych.

     Rezerwat jest częścią trasy turystycznej szlaku Jezior Kociewskich.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour