Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Komunikat

     W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019 BK z dnia 11 maja 2019r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2,3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późń. zm.) informujemy, że szkoła posiada opracowane „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły”.

     Informacje dotyczące osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej znajdują się w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, który jest umieszczony na stronie internetowej szkoły.

     Ponadto, aby wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami w holu głównym szkoły została umieszczona tzw. anonimowa skrzynka na sygnały.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour