„Powtórki nie muszą być nudne !” - powtórka z biologii 6.09.2018

      Dzisiaj na lekcji rozszerzenia z biologii klasy trzecie ( IIIF, IIID) miały okazję w nietypowy sposób powtarzać materiał z układu krążenia. Na auli (IIID) i później na placu szkolnym (IIIF) uczniowie mając do dyspozycji kartki rozdane przez nauczyciela mieli utworzyć układ krążenia stając w odpowiednim miejscu. Po dobrze wykonanym zadaniu nauczyciel omówił rolę każdego elementu, przypomniał najważniejsze informacje i zwrócił uwagę na ewentualne choroby dotyczące tego układu.

     Powtórki materiału mogą być ciekawe!!!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour