W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego 11.09.2018

     W dniu 11 września nauczycielki Biblioteki Szkolnej Agnieszka Peikowska i Iwona Kolaska zorganizowały w naszej szkole akcję Narodowego Czytania. Podczas spotkania młodzież oraz nauczyciele wspólnie czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Pani Dyrektor Hanna Gałązka – Janas zainaugurowała to spotkanie czytając Rodowód z pierwszych stron powieści.
     Biblioteka Szkolna po raz trzeci włączyła się w organizację tego wydarzenia.
     Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.
     W tym roku w drodze głosowania to właśnie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego zostało wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego Czytania 2018.
     W akcji wzięły udział klasy:
Klasa III E wraz z nauczycielką języka polskiego panią Beatą Witkowską,
Klasa III C wraz z nauczycielką języka polskiego panią Moniką Miloch,
Klasa III B i Klasa III i wraz z nauczycielką języka polskiego panią Lucyna Prabucką.

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść polityczna Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się około 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”. Doczekało się też dwóch ekranizacji(1929,2001).
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji Narodowego Czytania 2018!
     Pozdrawiamy…
Biblioteka Szkolna

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour