Uczestniczymy w programie " SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI"

     W tym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej zostało zaproszone do programu SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI. Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych w RANKINGU SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 2018 otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Uczniowie w ramach lekcji Podstaw Przedsiębiorczości realizują swoje autorskie projekty społeczne, zdobywając kompetencje przyszłości niezbędne na rynku pracy.

     Metoda Prawdziwych Projektów to autorska adaptacja na polskie warunki metody stworzonej na Harvardzie. Zadaniem uczniów jest działanie w zespole - zaplanowanie oraz wdrażanie własnego projektu społecznego.Uczniowie w ten sposób zdobywają doświadczenie i praktyczne kompetencje, nawiązują partnerstwa, uczą się pracy w zespole, tworzą harmonogram i budżet.Własne projekty społeczne młodzież realizuje w ramach ogólnopolskiej olimpiady ZWOLNIENI Z TEORII.

     We wrześniu odbyły się spotkania z uczniami, w trakcie których ambasador programu - uczeń,który już zrealizował swój projekt,opowiedział o olimpiadzie oraz inspirował do działania.
28-29 września odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii uroczyste otwarcie programu oraz sesja warsztatowa przygotowująca nauczycieli do pracy Metodą Prawdziwych Projektów. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Hanna Jędrzejczyk.

     Co zyskują uczniowie? Robiąc własny projekt społeczny,zdobywa się doświadczenie menedżerskie, którym można zabłysnąć na rozmowach rekrutacyjnych. Każdy, kto ukończy projekt zostaje Finalistą olimpiady i otrzymuje rozpoznawany na całym świecie certyfikat z zarządzania projektami.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour