Podziękowanie za udział w akcji Sprzątania Świata 11.10.2018

   W dniu 11.10.2018 uczennice klasy  II C odebrały dyplom i nagrody za udział szkoły w akcji Sprzątania Świata. Dziękujemy!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour