Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Uzależnieniom mówimy Nie” październik 2018

     W październiku br. wszyscy uczniowie klas II wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień  pt. „Uzależnieniom mówimy Nie”.

     Tematyka poruszana podczas zajęć dotyczyła takich zagadnień jak alkohol, papierosy oraz narkotyki.

     Zajęcia przeprowadziły panie: Kamila Specht-Iwańska oraz Kamila Żabińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour