„ZNAMIĘ! ZNAM JE?” - lekcje edukacyjno-informacyjne na temat czerniaka

     Nasza szkoła przystąpiła do kampanii edukacyjnej „ Znamię! Znam je?” zaproponowanej przez Komitet Organizacyjny IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej „Innowacje w Onkologii” – inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii -  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. We wszystkich klasach I, II i III przeprowadzone zostały lub zostaną przez nauczycielki biologii i wychowawców,  lekcje dotyczące czerniaka.

     Celem lekcji jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka oraz budowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie dzięki zdobytym informacjom nabywają umiejętności rozpoznawania czerniaka,  poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania  oraz zasady ochrony,  rozumieją wagę samokontroli i samooceny skóry. Zadaniem domowym dla uczniów jest wypełnienie anonimowej ankiety – link dostępny na librusie.

Plakat akcji (pdf)

Materiał pomocniczy kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?” (pdf)

A CZY TY WIESZ JAK ROZPOZNAĆ CZERNIAKA?

Zachęcamy Wszystkich do odwiedzenia stron i poszerzenia swojej wiedzy:

www.akademiaczerniaka.pl

www.akademiaczerniaka.pl/kampania-znamie-znam-je/gra-interaktywna/

www.facebook.com/znamieznamje

         NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – MOŻESZ URATOWAĆ SWOJE ŻYCIE!!!



Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour