„A więc wojna” – warsztaty historyczne zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku 9.04.2019

     „Wszyscy jesteśmy żołnierzami!” – to tylko fragment słów, które zabrzmiały 1 września 1939 roku. Oznaczało to wkroczenie wojsk niemieckich, a później sowieckich na tereny polskie. Ludność musiała się zmobilizować do ciężkiej i wytrwałej walki jaką była nadchodząca II Wojna Światowa.

     W bieżącym roku mija 80 rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej. Dnia 9 kwietnia 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim zostały przeprowadzone warsztaty historyczne i wykład dotyczący Polskiego Września 1939. W wydarzeniu uczestniczyły głównie klasy o profilu humanistycznym zainteresowane tematem jaki przygotował pan Bartosz Januszewski – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

     Podczas zajęć przypomnieliśmy sobie wydarzenie wszystkim uczniom dobrze znane – Wojna Obronna Polski. Pogłębiliśmy swą wiedzę, dzięki zaprezentowanym tekstom źródłowym, pracy na mapach, a przede wszystkim dzięki wykładowi pana Bartosza. Zapoznaliśmy się ze znanymi postaciami, które miały ogromny wpływ na pierwszy etap II Wojny Światowej:

Jan Grudziński:

 

 

Stanisław Sosabowski:

 

Eugeniusz Wyrwicki:

 

     Interesujący wykład przypominający to wydarzenie zakończył się aplauzem wszystkich obecnych na spotkaniu.

    

     Przygotowała: Aleksandra Keister

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour