Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 19.06.2019

     19 czerwca 2019 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Gościem na naszej uroczystości była przedstawicielka Rady Rodziców Pani Ilona Gostomska i przedstawicielka Fundacji „Kociewiacy dla Hospicjum” Pani Dagmara Wróblewska.

     Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas odebrali świadectwa promocyjne i nagrody z rąk wychowawców, Pani Dyrektor i Pani Ilony Gostomskiej. Nagrodzeni zostali także uczniowie ze 100% frekwencją. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki „Konkursu Klas” – pierwsze miejsce zdobyła 2A, a drugie 1C.

     Wszyscy uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej otrzymali pamiątkowe ceramiczne przypinki lub bransoletki z logo szkoły ufundowane przez Radę Rodziców. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 101 osób czyli około 72% wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich. Pani Dagmara Wróblewska wręczyła nagrody w powiatowym konkursie literackim Kociewiacy dla Hospicjum.

     W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła zajęła PIERWSZE MIEJSCE w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli nagrody wyróżniającym się sportowcom z klas pierwszych i drugich.

     Pani Dyrektor Hanna Gałązka – Janas podsumowała miniony rok i życzyła wszystkim aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour